Hỗ trợ & bảo hành

Taxi Tải Thuận Thành 24H hỗ trợ khách hàng MIỄN PHÍ sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng dịch vụ, chúng tôi có thể hỗ trợ bảo hành cho khách hàng.

Trường hợp được hỗ trợ & bảo hành:

  • Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng
  • Thiết bị lắp đặt không đúng kỹ thuật

Trường hợp không được bảo hành:

  • Quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng

Ngoài thời gian bảo hành Taxi Tải Thuận Thành 24H sẽ hỗ trợ khách hàng có tính phí, chi phí sẽ do khách hàng và Taxi Tải Thuận Thành 24H tự thương lượng.

Trân trọng